Minister Skarbu Państwa, Dawid Jackiewicz, przedstawia wyniki audytu rządów PO-PSL z ministerstwa. Skala nadużyć, patologii, bezczelności i niegospodarności jest tak wielka, że brak mi słów, by to rzetelnie opisać. Posłuchajcie zresztą sami i podawajcie dalej.