Umowa CETA będzie musiała zostać ratyfikowana większością 2/3 głosów – zadecydowali posłowie PiS i PO.

Za przyjęciem uchwały głosowało 326 posłów, przeciw – 90, a od głosu wstrzymało się 11.

Sejm odrzucił poprawkę klubu Kukiz’15, która mówiła o tym, że ratyfikacja musi się odbyć w referendum.

– Nie głosujemy za czy przeciwko CETA, chodzi tylko o to, by nasz mandat miał silny głos – mówił przed głosowaniem poseł PiS, Dominik Tarczyński.

Robert Winnicki, poseł niezrzeszony oraz Piotr Apel z ugrupowania Kukiz’15 wskazywali, że głosowanie za jest tak naprawdę akceptacją CETA, bo daje zgodę na tymczasowe stosowanie tej umowy.

Co zawiera uchwała?

“Zgodnie z art. 90, ust. 2 Konstytucji RP ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej (CETA-PAP) (…) powinna być uchwalana przez Sejm większością 2/3 posłów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów” – głosi zaakceptowana przez posłów poprawka do uchwały, autorstwa PiS.

Wiceszef Ministerstwa Rozwoju Radosław Domagalski-Łabędzki tłumaczył podczas debaty w Sejmie, że tymczasowo mogą być stosowane zapisy CETA będące w kompetencjach UE, czyli część handlowa. “Natomiast część inwestycyjna – ta najbardziej kontrowersyjna, która jest też przedmiotem dyskusji wewnątrz polskiego rządu – dotyczy zasady rozstrzygania sporów na linii państwo-inwestor. I ta część dotycząca sądów inwestycyjnych nie wchodzi w zakres tymczasowego stosowania, ona dopiero wejdzie w życie po ratyfikacji dokonanej przez ostatni z parlamentów państw członkowskich” Przed czwartkowymi głosowaniami przyznał, że CETA może stwarzać pewne ryzyko zaznaczył: “Chciałbym wyraźnie powiedzieć, że nie będzie zgody na sprowadzenie GMO i CETA tego nie dotyczy” – przekonywał, choć dodał, że mogą pojawić się pewne furtki, ułatwiające to. Zapewniał zarazem, że skutkiem CETA będzie wzrost eksportu do Kanady i zapowiedział, że rząd przygotuje ostateczne stanowisko w sprawie tej umowy.

 

 

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany