Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Szatkowski w odpowiedzi na interpelację posłów Bartosza Józwiaka i Tomasza Rzymkowskiego potwierdził ostatecznie spekulacje mediów, które informowały, że na Ukrainie przebywają polscy żołnierze z jednostek specjalnych.

– Z Jednostki Wojskowej Komandosów został wydzielony komponent Wojsk Specjalnych (…) skierowany, w celu szkoleniowym, w rejon miejscowości Kropywnyćkyj (do dnia 14 lipca br. pod nazwą Kirowohrad), leżącej w odległości ok. 500 km od Doniecka i ok. 700 km od Ługańska (…) w przypadku powyższego komponentu nie mamy do czynienia ze skierowaniem na terytorium Ukrainy w celu użycia w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, w misji pokojowej czy w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom […] lecz z pobytem jednostek wojskowych poza granicami państwa (w celach szkoleniowych) – czytamy w odpowiedzi na poselską interpelację.

Pobyt komponentu odbywa się pod auspicjami Wspólnej Międzynarodowej Grupy Szkoleniowej Ukraina (Joint Multinational Training Group – Ukraine). Jest to międzynarodowa inicjatywa koordynowana przez USA, której celem jest podniesienie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Ukrainy, poprzez szkolenie i przekazywanie sprzętu wojskowego. W inicjatywie, oprócz USA i Polski, bierze udział m.in. Wielka Brytania, Kanada, Litwa i Estonia, a także są zaangażowane struktury NATO (np. NATO Special Operations HQ). Warto zaznaczyć, iż w ramach JMTG-U szkolenie na Ukrainie prowadzili również żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

Tomasz Szatkowski zapewnił również, że “w przypadku powyższego komponentu nie mamy do czynienia ze skierowaniem na terytorium Ukrainy w celu użycia w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, w misji pokojowej czy w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom […] lecz z pobytem jednostek wojskowych poza granicami państwa (w celach szkoleniowych)“.

 

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany