UE i Kanada podpisały CETA na szczycie zwołanym na dziś pod presją Donalda Tuska. Kolejny krok to styczniowe głosowanie w Parlamencie Europejskim. Umowę popiera solidna większość europosłów.

Porozumienie przewiduje zniesienie prawie wszystkich ceł i barier pozataryfowych między Unią a Kanadą, dopuszcza firmy do przetargów, a także otwiera rynek usług.

“To ważny dzień dla UE i Kanady. W umowie CETA ustalamy międzynarodowe standardy, które będą także respektowane przez innych w pozostałych negocjowanych porozumieniach” – oznajmił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przed rozpoczęciem szczytu.

– Podpisanie CETA pokazuje, że dezintegracja wspólnoty Zachodu nie musi być długotrwałym trendem. Pokazuje, że Zachód nadal ma dość siły i determinacji, by przeciwstawić się fatalizmowi politycznego rozkładu. Musimy lepiej wyjaśniać prawdziwe skutki wolnego handlu. Protekcjonizm oznacza powrót do egoizmów narodowych i groźbę gwałtownego konfliktu. Wolny handel i globalizacja chroni ludzkość od biedy, głodu i totalnego konfliktu – powiedział po ceremonii podpisania umowy Donald Tusk.

Deklaracja Belgii

Zgodnie z porozumieniem do CETA dołączona zostanie deklaracja Belgii, zastrzegająca prawo tego kraju uruchomienia „w razie nierównowagi rynkowej” klauzuli ochronnej dotyczącej importu produktów rolnych. W deklaracji zaznaczono też, że CETA nie ma wpływu na unijne przepisy dotyczące autoryzacji i wprowadzania na rynek produktów modyfikowanych genetycznie (GMO).

Belgia oświadczyła też, że zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości UE o ocenę legalności przewidzianego w CETA systemu arbitrażu inwestycyjnego (Investment Court System – ICS), który ma rozwiązywać spory na linii państwo-inwestor. Ten arbitraż uznawany jest przez przeciwników CETA za wzmocnienie wpływów wielkich korporacji. Tego dotyczyły też najważniejsze zastrzeżenia Walonii.

Na początku przyszłego roku część jej zapisów, dotyczących ceł, zacznie być stosowana tymczasowo. Dopiero po zakończeniu ratyfikacji przez parlamenty krajów UE, w życie wejdzie całość porozumienia, wraz z częścią inwestycyjną.

Umowa budzi spore kontrowersje i protesty niektórych środowisk, obawiających się osłabienia praw pracowniczych, standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności czy też wzmocnienia wpływów wielkich korporacji.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany