8 marca Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niskim poziomie. Stopa referencyjna NBP od marca 2015 r. wynosi 1,5 proc., a stopa lombardowa, od której uzależnione jest maksymalne oprocentowanie pożyczek – 2,5 proc. Stopy procentowe w Polsce mają pozostać na niezmienionym poziomie do czerwca 2018 r.

RPP zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w czerwcu 2018 r. i podniesie stopy procentowe łącznie o 50 pb w 2018 r. – prognozują ekonomiści Credit Agricole Bank Polska.

Podniesienie stóp procentowych będzie oznaczało zacieśnienie polityki pieniężnej i ograniczenie podaży pieniądza. Co będzie skutkowało ograniczeniem akcji kredytowej przez banki i wyhamowaniem gospodarki. Zadaniem RPP jest utrzymanie inflacji w granicach 2,5%.

Jednocześnie banki nie podwyższają oprocentowania lokat, bo nie potrzebują pieniędzy na akcje kredytowe. Występuje nadpłynność w sektorze bankowym. Główną przyczyną jest spadek inwestycji. Przedsiębiorcy nadal nie chcą inwestować. Zauważany jest drastyczny spadek inwestycji o 5,5% w 2016r. Poziom inwestycji jest najniższy od ponad dekady. W efekcie firmy nie wnioskują do banków o kredyty, natomiast kredyty konsumpcyjne stanęły z powodu programu 500+.

Na lokatach Polacy tracą średnio 0,5%. Zyski z lokat redukuje inflacja, która wynosi 1,8%. Obecnie średnie oprocentowanie lokat to 1,5%.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się natomiast obligacje skarbowe, których oprocentowanie sięga 3%. Pieniądze z obligacji rząd przeznacza na finansowanie zadań publicznych. Największym zainteresowaniem cieszą się Obligacje Rodzinne, które są dostępne od października dla osób pobierających świadczenia z programu 500+.

 

źródło: rp.pl
fot. money.pl

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany