To kolejna inicjatywa deregulacyjna akcji #PoniedziałekWolności. Klub Kukiz’15 w każdy poniedziałek składa gotowy projekt konkretnych zmian deregulacyjnych, które mają likwidować zbędną biurokrację i uprościć życie obywatelom. Dzisiaj posłowie Kukiz’15 złożyli w Sejmie projekt dotyczący wprowadzenia obowiązkowych publicznych rejestrów umów zawieranych przez jednostki państwowe.

„Projekt ustawy to kontynuacja akcji, polegającej na wysyłaniu próśb do gmin o publikację rejestrów umów cywilnoprawnych zawieranych przez nie z podmiotami zewnętrznymi. Dotychczas wysłałem 515 tego typu pism, a pozytywnie odpowiedziało na razie 7 gmin z województwa mazowieckiego. Wnioski do gmin ze swoich okręgów wysłali także inni posłowie Kukiz’15.

Teraz czas na projekt ustawy. Jej celem jest wprowadzenie obowiązku upublicznienia rejestru umów cywilnoprawnych dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych w ich Biuletynach Informacji Publicznej. W rejestrach tych ujawniane mają być wszystkie informacje na temat zawieranych przez nie umów przede wszystkim strony i wartość przedmiotu umowy.

Do publikacji rejestrów zobowiązane byłyby m.in. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe (np. Urzędy Skarbowe), samorządowe zakłady budżetowe (np. Miejskie Zakłady Komunikacji), agencje wykonawcze (np. Agencja Mienia Wojskowego), a także ZUS, KRUS, NFZ, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury (np. biblioteki publiczne).

Na Słowacji funkcjonuje jeden centralny rejestr umów zawieranych przez odpowiedniki polskich jednostek sektora finansów publicznych, a skutkiem braku publikacji umowy jest wstrzymanie jej obowiązywania. Podobne rozwiązanie funkcjonuje także w prawie czeskim.” – pisze Stanisław Tyszka z Kukiz’15.

Klub Kukiz’15 chce także, aby jednostki te dążyły do udostępniania w rejestrze cyfrowych skanów umów.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to już dziewiąta propozycja ogłoszona w ramach akcji #PoniedziałekWolności, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności Obywateli lub ograniczać biurokrację. Projekty poprzednio zgłoszone w ramach Poniedziałku Wolności to niższy VAT na e-booki i e-prasę, likwidacja Polskiej Organizacji Turystycznej, najprostsza deklaracja VAT w UE, jeden dzień podatkowy, stworzenie Polskiego Instytutu Żywności, likwidacja gabinetów politycznych w samorządach, likwidacja akcyzy od samochodów oraz niższy VAT na ubranka dla dzieci.

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu do dalszych prac w komisji zostały skierowane projekty o najprostszej deklaracji VAT w Europie oraz dniu podatkowym.

 

źródło: stanislawtyszka.pl
fot. stanislawtyszka.pl

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany