Komisja Europejska postanowiła zająć się sytuacją na Węgrzech po niedawnym przyjęciu przez ten kraj ustawy, która zdaniem krytyków jest skierowana przeciw Uniwersytetowi Środkowoeuropejskiemu (CEU), uczelni założonej przez amerykańskiego finansistę George’a Sorosa.

Komisja zdecydowała, że da władzom z Budapesztu miesiąc na odpowiedź na te zastrzeżenia. Jeśli problem nie będzie rozwiązany, możliwe jest przejście do drugiej fazy procedury. Trzeci krok przewiduje przekazanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości, który może nałożyć na państwo członkowskie dotkliwą karę finansową.

Węgierska ustawa stanowi, że na Węgrzech będą mogły działać tylko te wydające dyplomy zagraniczne szkoły wyższe spoza UE, które dysponują międzypaństwową umową popierającą ich działalność. Innym warunkiem będzie posiadanie przez nie placówki edukacyjnej w kraju pochodzenia. Uczelnie, które nie spełnią zawartych w nowelizacji warunków, od 1 stycznia 2018 r. nie będą mogły przyjmować nowych studentów. Uniwersytet Środkowoeuropejski, który prowadzi działalność edukacyjną tylko w Budapeszcie, twierdzi, że realizacja warunków stawianych przez ustawę wydaje się nieprawdopodobna lub bardzo mało prawdopodobna w wyznaczonym terminie.

Komisja Europejska poinformowała w środę, że jej zdaniem prawo to jest sprzeczne z fundamentalnymi zasadami unijnego rynku wewnętrznego. Chodzi o swobodę świadczenia usług i swobodę przedsiębiorczości. Bruksela uważa ponadto, że węgierskie regulacje naruszają prawo do wolności akademickiej, prawo do edukacji i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej zagwarantowaną w karcie praw podstawowych UE, a także wynikającą z międzynarodowego prawa handlowego.

Komisarze zdecydowali, że chcą dalszego dialogu w władzami Węgier w innych sprawach, co do których mają zastrzeżenia. Chodzi o prawo dotyczące uchodźców (obligatoryjne zatrzymywanie osób ubiegających się o azyl), a także projekt nowelizacji ustawy o organizacjach pozarządowych.

 

źródło: wmeritum.pl, rmf24.pl
fot. wp.pl

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany