W sobotę 27.05.2017 r. na sali kolumnowej odbyło się wiosenne Forum Wolnościowe. Pierwsza edycja odbyła się jesienią ubiegłego roku. Wydarzenie zorganizowało 3 najbardziej wolnościowych posłów obecnej kadencji: Jakub Kulesza, Jacek Wilk, Tomasz Jaskóła.

Lista Organizacji i Ruchów reprezentowanych na Wiosennym Forum Wolnościowym obejmowała 63 podmioty. Oprócz środowisk ogólnopolskich jak: Stowarzyszenie Na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15, Kluby Młodych Kukiz’ 15, Stowarzyszenie KoLiber, Partia Wolność, były podmioty lokalne: Lubelszczyzna dla wolności wolność dla Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Wolna Lubelszczyzna czy Ruch Wolnościowy Biała Podlaska.

Po przywitaniu uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień gości specjalnych. Ogólnym tematem była Przyszłość Ruchów Wolnościowych z perspektywy międzynarodowej. Głos zabrali: Księżna Ingrid Detter de Frankopan. Urodzona w Szwecji doradca Papieża Jana Pawła II w kwestii prawa międzynarodowego, wskazywała na podobieństwa Unii Europejskiej do Związku Sowieckiego.

Raymond Finch – Brytyjski euro deputowany (UKIP) wskazał na bogatą historię parlamentaryzmu w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz na umiłowanie przez oba narody wolności. Podkreślił on rolę referendum i wolności słowa w demokracji oraz waluty narodowej w gospodarce. Stwierdził, że największym kosztem dla państw członkowskich są dyrektywy i rozporządzenia, uderzające najbardziej w małych i średnich przedsiębiorców.

W imieniu czeskiego euro deputowanego Petra Macha wypowiedział się Miroslav Jahoda. Zastanawiał się nad przyszłością wolności w Europie. Wskazał na słabą kondycję zachodu. Zauważył, że korporacjonizm i lewica przedstawiana jest jako prawica i wolność.

Na ten temat wypowiedział się również euro deputowany z Kongresu Nowej Prawicy – Michał Marusik, który wyraził wdzięczność, że spotkanie odbyło się w sejmie, nie na wiecu czy uniwersytecie. Na koniec podkreślił, że jeżeli chcemy wstać z kolan, nasze kolana powinny się zginać przed Bogiem i tylko przed Bogiem.

Założyciel Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego Jan Małek polecił by działania polskiego ruchu wolnościowego oprzeć na chrześcijańskiej myśli ekonomicznej.

Należy również wspomnieć o wystąpieniu wicemarszałka sejmu – Stanisława Tyszki, który pochwalił kondycję polskiego ruchu wolnościowego, zasugerował by dalej podążać drogą małych kroków.

Głos zabrał również przedstawiciel partii rządzącej – Adam Abramowicz. Swój udział zadeklarowali również Marcin Chorała, Janusz Szewczak, Paweł Lisicki z Prawa i Sprawiedliwości oraz Paweł Pudłowski i Zbigniew Gryglas z Nowoczesnej.

Drugą częścią forum był panel ekspercki – Rola Państwa i zarządzanie jego funkcjami w ujęciu wolnościowym. Henryk Siodmok – Prezes Zarządu Grupy Atlas Zwrócił uwagę na rolę przedsiębiorcy w społeczeństwie. Przypomniał, że Kościół promuje prawo własności. Stwierdził, że problem polskiej gospodarki jest nie wielka ilość dużych firm. Jedynie większe podmioty stać na badania i rozwój.

Prezydent Centrum im. Adama Smitha – Andrzej Sadowski wskazał, że problemem jest postawa urzędników, polityków, którzy słysząc propozycje płynące z CAS odpowiadają, że się nie da. Szkodliwość polskich przepisów zobrazował przez fotografie mostu na granicy Polsko-Niemieckiej w strefie Natura 2000. Pomimo tych samych unijnych regulacji strona niemiecka ukończyła budowę w kilka miesięcy natomiast w Polsce remont trwał ponad 2 lata.

Podczas trzeciej części Tomasz Jaskóła ogłosił „Dekalog Wolności polskiego patrioty”. Dokument ten zawiera 10 wolnościowych, kompromisowych, realnych rozwiązań. W celu ułatwienia porozumienia, pominięto całkowicie odniesienie się do konserwatywnych wartości. Każdy z uczestników forum otrzymywał jego kopie. Poseł Jacek Wilk zapowiedział stworzenie „Krajowej Rady Liderów” jako forum wymiany doświadczeń, poglądów i koncepcji wspólnych działań polskich Wolnościowców. Poseł Jakub Kulesza mówił o współpracy Organizacji i Ruchów Wolnościowych z posłami wolnościowymi.

Ostatnią częścią forum były wystąpienia Liderów organizacji i Ruchów Wolnościowych. Na początku glos zabrał przedstawiciel współorganizującej Fundacji Akademii Patriotów – Zbigniew Jarząbek. Wskazał on na następujące wady ruchu wolnościowego w Polsce: partie wodzowskie bez oficerów, szczegółowość programów. Na końcu skrytykował on defetyzm oraz zaapelował o pokój między wolnościowcami.

Sławomir Mentzen z Partii Wolność zwrócił uwagę na to że partie, ruchy startujące w wyborach muszą używać innego języka niż podmioty które skupiają się jedynie na szerzeniu idei.

Paweł Walo ze stowarzyszenia Prawe Miasto podał przykład, że jest możliwość zjednoczenia polskich wolnościowców czy prawicowców. Stwierdził, że liczy na współprace organizacji wolnościowych przy okazji wyborów samorządowych.

Piotr Palutkiewicz z instytutu INSTIGOS pochwalił Dekalog Wolności polskiego patrioty, za powagę, odpowiedzialność i racjonalność. Wyraził nadzieję, że Krajowa Rada Liderów pozwoli na wspólną, głośną krytykę szkodliwego prawa.

Krzysztof Zając ze Stowarzyszenia Republikanie stwierdził, że dekalog wolnościowca jest zbieżny z programem republikański. Jest tak dlatego, że wolność jest dobrem wspólnym. Zaapelował on lojalność środowiska wolnościowego.

Jan Wojciech Kubań z fundacji PAFERE zwrócił uwagę na ułomności polskiej demokracji. Wymienił on 3 filary wolności i bogactwa: subsydiarność, inkluzyjność i trzeźwa pomoc. Podkreślił również potrzebę zaangażowania w referendum konstytucyjnym.

Robert Iwanicki ze Stowarzyszenia KoLiber skupił się bardziej na współpracy niż na politycznych nieporozumieniach. Na podstawie raportów dotyczących jednolitej ceny książki, oraz skutków nowelizacji prawa farmaceutycznego wskazał, że dzięki zjednoczeniu środowisk wolnościowych można doprowadzić do realnego wpływu na legislację oraz do skuteczniejszej promocji idei wolnościowej.

W imieniu grupy Niskie Składki’ 19 wypowiedział się Dariusz Szczotkowski – żywy przykład na to, że wolnościowcy potrafią przekonać do siebie ludzi o różnych poglądach. Porównał on środowisko wolnościowe do wielkiej armii, w której jest za dużo napoleonów wysyłających żołnierzy na różne fronty. Poradził też by środowisko wolnościowe skupiało się na deregulacji gospodarczej.

W imieniu nowopowstałej Fundacji Instytut Liberatis, wypowiedział się Stanisław Wojtera jeden z założycieli Stowarzyszenia KoLiber. Podmiot ten chce się zajmować nie tylko gospodarką, polityką ale również nauką i kulturą. Zapewnił on, że instytut będzie wspierał wszystkie wolnościowe organizmy zarówno ostrożnościowych pragmatyków jak i ortodoksyjnych ryzykantów.

Mariusz Patey z Instytutu im. Romana Rybarskiego wskazał, że dla rozwoju bogactwa duchowego, materialnego narodu należy rozwijać gospodarkę opartą o polski kapitał prywatny. Ten zaś, może się rozwijać jedynie w przypadku gospodarki wolnorynkowej. Przypomniał, że polskim przedsiębiorcom nie potrzebne są przywileje a gospodarcza wolność.

Na zakończenie panelu głos zabrał Artur Dziambor z Kongresu Nowej Prawicy. Przypomniał on dzieje ruchu wolnościowego. Wspomniał o bardzo dobrym wyniku w wyborach do euro parlamentu, oraz o porażce w wyborach do sejmu. Zaapelował o pokój, wzajemne przeproszenie się i stworzenie jednej niepowstrzymanej siły.

Całe forum podsumował jeden ze współgospodarzy – poseł Jacek Wilk. Stwierdził, że polscy wolnościowcy zgadzają się w zasadniczych kwestiach. Do pełnego zjednoczenia niezbędne jest zapomnienie o różnych zaszłościach, kwestiach personalnych, ambicjonalnych, osobowościowych.

Podczas przerw oraz w trakcie integracji, która odbyła się po zamknięciu forum można było zapoznać się wolnoścowcami z całej Polski, wymienić poglądy, podzielić się wrażeniami na temat tego ważnego wydarzenia. Forum Wolnościowe pokazało, że porozumienie jest możliwe.

Dekalog Wolności polskiego patrioty:

  1. Wprowadzenie republikańskiego systemu prezydenckiego, ordynacji większościowej w wyborach do Sejmu oraz sprawnego i uczciwego sądownictwa.
  2. Zredukowanie do sześciu liczby ministerstw, likwidację większości agencji rządowych, likwidację powiatów, ustanowienie silnych gmin i ich związków
  3. Racjonalny dobór możliwie ograniczonej liczby instytucji publicznych oraz realizowanych przez nie polityk służących wypełnianiu celów wspólnych
  4. Zachowanie waluty narodowej oraz wprowadzenie zakazu zadłużania państwa
  5. Przywrócenie prawdziwej wolności gospodarczej, prostoty i przejrzystości prawa dotyczącego przedsiębiorców na wzór zasad ustanowionych w „ustawie Wilczka”
  6. Ograniczenie majątku stanowiącego własność skarbu państwa do koniecznego minimum, tj. infrastruktury krytycznej, przedsiębiorstw mających rzeczywiste znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego oraz stanowiących naturalne monopole
  7. Wprowadzenie prostego i uczciwego systemu podatkowego poprzez radykalne obniżenie opodatkowania pracy i zastąpienie go jednym niskim podatkiem od funduszu płac
  8. Zastąpienie podatku dochodowego od osób prawnych podatkiem od przychodów
  9. Finansowanie nauki bonem oświatowym (szkoła podstawowa i średnia) oraz bonem edukacyjnym (szkoły wyższe)
  10. Wprowadzenie emerytury obywatelskiej

Nagrania wszystkich prelegentów znajdują się na kanale youtube. CEPERolkV7.

 

Autor: Marcin Pietrosiński

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany