Ostatnie rewelacje przedstawione przez portal – Bankier.pl, dają nam jasno do zrozumienia, iż ambitny projekt Państwa Środka, czyli Nowy Jedwabny Szlak przestaje być już tylko koncepcją, a staje się w pełni realnym projektem.

Jak donosi portal – Polska Agencja Inwestycji i Handlu – aranżuje inwestycje chińskich podmiotów o równowartości około dwóch miliardów złotych. Przygotowuje ona obecnie siedem chińskich inwestycji. Wszystkie mają mieć charakter budowy od postaw nowych projektów ekonomicznych, nie zaś przejmowanie udziałów w już istniejących podmiotach.

Nie jest jednak wiadome jakich to dokładnie sektorów tyczyć się będą działania chińskich inwestorów – „Doświadczenie uczy, że upublicznienie takich informacji zniechęca inwestorów” –powiedział wiceprezes PAIH dr Krzysztof Senger. Wiadomą jest natomiast to, że wartość siedmiu projektów koordynowanych przez agencję wynosi łącznie 446,18 mln euro, czyli blisko 2 mld złotych.

Informacja ta zbiega się w czasie z kończącą się wizytą w Polsce przewodniczącego chińskiego parlamentu- Zhang Dejianga. Określany jest on jako „osoba numer 3 w światowym mocarstwie numer 2”. W niedzielę zakończył on czterodniową wizytę w Polsce, w czasie której spotkał się z czołowymi polskimi politykami, i na którą zabrał licznych przedstawicieli chińskich przedsiębiorców.

Podczas Polsko-Chińskiego Forum „Pasa i Szlaku” ds. Współpracy Infrastrukturalnej, które odbyło się w czwartek w Warszawie, Zhang Dejiang miał powiedzieć- „Polska jest jednym z pięciu najbardziej popularnych miejsc dla chińskich inwestycji w Europie”.  Wyraził on również zadowolenie z uczestnictwa Polski w projekcie wielkiej, transkontynentalnej magistrali transportowej, która może zmienić system handlu światowego.

Staje się wiec jasne, że obecnie prowadzone działania przyczyniają się do zwiększania chińskiego zaangażowania ekonomicznego nad Wisłą, wraz z konkretyzowaniem działań na rzecz powstania wielkiej – transkontynentalnej magistrali transportowej, która może zmienić światowy system handlu. Projekt „Nowego jedwabnego szlaku” niesie wielką szansę dla Polski, ponieważ to na naszym terytorium może się znaleźć końcowy węzeł transkontynentalnej magistrali transportowej.

Projekt ten zakłada utworzenie wielkiej magistrali transportowej przecinającej całą masę lądową Eurazji, łączącą Chiny z Europą, która to mogłaby przejąć dużą część handlu prowadzonego dotychczas drogą morską.

 

 

 

 

 

 

Żródła:

bankier.pl

reuters.com

Kresy.pl

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany